Skierowana do Państwa oferta powołania funduszu na terytorium Republiki Malty zawiera jedynie ogólny zarys wybranych zagadnień dotyczących rekomendowanej spółki.

Pragniemy zarazem zaznaczyć, iż usługi Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy obejmują nie tylko powoływanie funduszu na terytorium Malty, lecz również ich kompleksową obsługę prawną określaną potocznie mianem plug & play na którą składa się nie tylko bieżące prowadzenie spraw funduszu ale również prowadzenie uproszczonej jak i pełnej księgowości oraz ewentualna likwidacja powołanego podmiotu.

Tym samym, przedsiębiorcy decydujący się na powołanie funduszu na terytorium Republiki Malty, nie są obowiązani do angażowania się w codzienne sprawy funduszu.