FORMY PRAWNE W JAKICH ZAGRANICZNI PRZEDSIĘBIORCY MOGĄ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERYTORIUM REPUBLIKI MALTY

 Na wstępie należy stwierdzić, iż oferta Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy na założenie oraz obsługę prawną funduszu na terytorium Republiki Malty, dedykowana jest zarówno do Klientów, którzy zamierzają rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą jak  i do przedsiębiorców rozpoczynających jej prowadzenie.

W ofercie Kancelarii znajdują się nie tylko usługi założenia oraz obsługi prawnej funduszu oraz subfunduszu inwestycyjnego na terytorium Republiki Malty ale również utworzenia spółki holdingowej oraz nabycia powołanej wcześniej na terytorium tego kraju spółki typu vintage. W tym celu, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dostępną na stronie internetowej  Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy informacją na założenie oraz obsługę spółki holdingowej na terytorium Malty.

ZASADY NA JAKICH DOCHODZI DO POWOŁANIA ORAZ FUNKCJONOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA TERYTORIUM MALTY

Zgodnie z prawem maltańskim, fundusze inwestycyjne (Professional Investor Funds – PIF), podlegają złagodzonemu reżimowi podatkowemu, który ma na celu zapewnienie najbardziej efektywnych form inwestowania. Wśród podstawowych korzyści jakie dają inwestycje w powołanie funduszu na Malcie należy w szczególności wymienić niskie a zarazem konkurencyjne koszty powołania;

FORMY PRAWNE W JAKICH MOGĄ DZIAŁAĆ POWOŁANE NA TERYTORIUM MALTY FUNDUSZE

Na wstępnie należy stwierdzić, iż ustawodawstwo maltańskie przewiduje możliwość powołania trzech kategorii funduszów (Professional Investment Funds – PIF). Wśród nich należy wymienić: Experienced Investor Funds, Qualifying Investor Funds oraz Extraordinary Investor Funds.

Zarówno Qualifying Investor Funds jak i Extraordinary Investor Funds nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie inwestowania. Ograniczenia te mają zastosowanie jedynie do Experienced Investor Funds.

Jeżeli PIF dokonuje inwestycji za pośrednictwem innego wehikułu podatkowego (special purpose vehicles – SPV), który jest zarządzany lub kontrolowany przez większość akcjonariuszy posiadających akcje z prawem głosu, które pozostają w bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu PIF, wehikuł ten musi posiadać siedzibę na terytorium Malty lub innego państwa, które nie znajduje się na czarnej liście krajów OECD stosujących niekorzystną konkurencję podatkową. W szczególności, PIF musi posiadać za pośrednictwem swoich dyrektorów, możliwość podejmowania kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem funduszu.