Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Malta:

 • umożliwia budowanie relatywnie anonimowych struktur,
 • jest stroną dużej liczby umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • jest członkiem Unii Europejskiej,
 • korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • charakteryzuje się wysoką jakością obsługi prawnej, księgowej i korporacyjnej,
 • charakteryzuje się wyjątkowo korzystnymi regułami opodatkowania:
  – działalności operacyjnej: 5%,
  – otrzymywanych dywidend: 0%,
  – otrzymywanych zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
  – otrzymywanych odsetek: 5%/10%,
  – otrzymywanych należności licencyjnych: 0%/5%/10%,
  – wypłacanych dywidend: 0%,
  – wypłacanych odsetek: 0%,
  – wypłacanych należności licencyjnych: 0%.

Dlaczego warto korzystać z funduszu inwestycyjnego na Malcie?

 • Maltański fundusz inwestycyjny dokonujący inwestycji poza Maltą jest zwolniony z podatku dochodowego, co oznacza m.in.:
  – brak opodatkowania działalności operacyjnej,
  – brak opodatkowania zbycia nieruchomości,
  – brak opodatkowania zbycia udziałów i akcji,
  – optymalne podatkowo samofinansowanie grupy kapitałowej.
 • Maltański fundusz umożliwia lokowanie środków w bardzo szeroki katalog praw majątkowych.
 • Maltański fundusz ułatwia pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, dzięki czemu jest doskonałą alternatywą dla emisji akcji lub obligacji.
 • Maltański fundusz pozwala zdywersyfikować i zminimalizować ryzyko gospodarcze.
 • Fundusz pozwala prowadzić profesjonalną działalność inwestycyjną na rynku publicznym i niepublicznym.
 • Maltański fundusz umożliwia zwiększenie dźwigni kredytowej.
 • Maltański fundusz jest świetnym narzędziem dla wyjścia z wieloletnich i dochodowych inwestycji.
 • Maltański fundusz może służyć do transpokoleniowego transferu kapitału.
 • Konstrukcja prawna maltańskiego funduszu ułatwia obrót wierzytelnościami.
 • Maltański fundusz zapewnia skuteczną zmianę w strukturze własnościowej i kapitałowej.
 • Elastyczne zasady tworzenia funduszu inwestycyjnego umożliwiają uszycie struktury pod określone cele inwestycyjne i optymalizacyjne.
 • Fundusz maltański jest efektywny kosztowo w porównaniu z funduszami z innych jurysdykcji.
 • Nadzór nad maltańskim funduszem i prowadzony jest w sposób efektywny, sprawny, nieinwazyjny i w oparciu o zasady partnerstwa i przyjaznego dialogu.
malta2

Korzyści funduszy na Malcie

Republika Malty jest archipelagiem położonych obok siebie wysp w basenie morza Śródziemnego w niedalekiej odległości od Sycylii.

czytaj więcej
opodatkowanie

Opodatkowanie na Malcie

Warto wskazać, iż Malta oferuje korzystny reżim podatkowy w zakresie opodatkowania PIF. Powyższe wynika z tego, iż Malta

czytaj więcej
zaufaj-nam

Zaufaj specjalistom

Skierowana do Państwa oferta powołania funduszu na terytorium Republiki Malty zawiera jedynie ogólny zarys wybranych zagadnień

czytaj więcej